23.08.2010

Barack Obama is not a muslim

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar