10.06.2010

John McCain is down with Snooki and Jersey Shore

John McCains svar til Snookis klage over at Obama bestemte 10% skatt av solariumsteder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar