04.06.2010

The Daily Show's nye korrespondent

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
The Spilling Fields - Vietnamese Fisherman
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea Party

Satireprogrammet har fått en ny kvinnelig korrespondent.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar